پیش گیری از بارداری

1399/04/31
پیشگیری از بارداری با درمان دارویی

پیشگیری از بارداری با داروهای ضد بارداری

در مقاله پیشگیری از بارداری، انواع روشهای پیشگیری از بارداری دارویی و غیر دارویی را ذکر کردیم، در این مقاله درباره داروهای ضد بارداری صحبت میکنیم. […]
1399/04/10
پیشگیری از بارداری با IUD

پیشگیری از بارداری با IUD

 IUD چیست؟ IUD (مخفف Intrauterine Device) یک وسیله کوچک از جنس مس است که در داخل رحم کار گذاشته می شود و تا ده سال از […]
1399/04/02
پیشگیری از بارداری

پیشگیری از بارداری

روشن است که هدف از تمام روش هایی که در ادامه ذکر می شود پیشگیری از بارداری است. هر چند بسته به نوع روش می تواند […]