عمل وازکتومی

1399/04/29
وازکتومی و پیشگیری از بارداری؛ مزایا و معایب آن

وازکتومی و پیشگیری از بارداری؛ مزایا و معایب آن

در مقاله ی پیشگیری از بارداری به اختصار درباره روشهای پیشگیری از بارداری توضیح دادیم، در این مقاله روش وازکتومی را شرح میدهیم. بستن لوله های اسپرم […]
1399/04/02
پیشگیری از بارداری

پیشگیری از بارداری

روشن است که هدف از تمام روش هایی که در ادامه ذکر می شود پیشگیری از بارداری است. هر چند بسته به نوع روش می تواند […]