علایم هفته اول بارداری

1399/05/07
هفته اول بارداری

هفته اول بارداری

هفته اول بارداری در واقع جزئی از دوره قاعدگی است. از آنجا که تاریخ (روز) مورد انتظار برای زایمان از نخستین روز قاعدگی محاسبه می‌شود، این […]