داپلر

1399/05/20
سونوگرافی های بارداری

سونوگرافی های بارداری

سونوگرافی(اولترا سونوگرافی) در رشته ی زنان و مامایی به طور گسترده ای برای تشخیص و در نتیجه اتخاذ تدابیر درمانی صحیح به کار می رود .هیچ […]