تامپون

1399/05/21

تامپون چیست؟ پاسخ به چند سوال رایج درباره تامپون

تامپون از جمله لوازم بهداشتی دوران قاعدگی است که شکل استوانهای متصل به نخ دارند و از جنس پنبه یا ریون یا متشکل از هر دو هستند، که […]
1399/01/08
محاسبه میزان خون قاعدگی

محاسبه میزان خون قاعدگی

چطور می توانم بفهمم که چه مقدار خون در خونریزی قاعدگی از دست داده ام؟