بهداشت قاعدگی

1399/05/21

تامپون چیست؟ پاسخ به چند سوال رایج درباره تامپون

تامپون از جمله لوازم بهداشتی دوران قاعدگی است که شکل استوانهای متصل به نخ دارند و از جنس پنبه یا ریون یا متشکل از هر دو هستند، که […]